Postovi

Završila trodnevna retro manifestacija u Opatiji RetrOpatija 2022

3 dana su ljubitelji energi č ne glazbe i ludih ritmova iz 20. stolje ć a do šli  na svoje na ovoj jedinstvenoj manifestaciji koja slavi retro. RetrOpatija je glazbeni vremeplov u kojem se spajaju lepršavi swing, razigrani rockabilly, č vrsti rokerski rifovi, neobuzdane jazz improvizacije i elektri č ni ritmovi diska stvaraju ć i vrhunsku zabavu posve ć enu klju č nim dekadama i glazbenim stilovima prošlog stolje ć a. Ovaj retro festival okuplja vrhunske doma ć e i strane glazbenike, pin-up djevojke, plesa č e, žonglere i uli č ne svira č e, šminkere i frizere, stare Vespe i Tomosove modele, „fi ć eke“ i oldtimere. Party završava na uzavrelom „partyju stolje ć a“ ispod najve ć e disco kugle s desecima tisu ć a posjetitelja na ljetnoj pozornici. Izlozi trgovina i lokali postaju scenografija, a č itavo dvadeseto stolje ć e tema je najve ć e i najmasovnije manifestacije u Opatiji, koja okuplja stotine sudionika i tisu ć e posjetitelja, te evocira sje ć anje na „svingaju ć e“ tridesete, „

Cabaret à la carte @ Opatija, ljetna pozornica 29.06.2016

Festival vatrometa / Fireworks festival 2016 @ Opatija kupalište Slatina 25.06.2016

Nacionalna izložba pasa @ Liburnia Show CAC 2016 HR Lovran, 19.06.2016

Melodije Istre i Kvarnera @ MIK 2016, Opatija 19.06.2016

1. Festival palačinki u Rijeci @ Rijeka 13.-16.06.2016

International Dog Show 2xCACIB Umag 2016 @ Međunarodna izložba pasa Umag 04.-05.06.2016

Žena sa stilom by Eternity u Malinskoj © Borna Ćuk 04.06.2016

Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih usluga – FEC @ Opatija, hotel Royal 02. i 03. 06. 2016