Postovi

Završila trodnevna retro manifestacija u Opatiji RetrOpatija 2022

3 dana su ljubitelji energi č ne glazbe i ludih ritmova iz 20. stolje ć a do šli  na svoje na ovoj jedinstvenoj manifestaciji koja slavi retro. RetrOpatija je glazbeni vremeplov u kojem se spajaju lepršavi swing, razigrani rockabilly, č vrsti rokerski rifovi, neobuzdane jazz improvizacije i elektri č ni ritmovi diska stvaraju ć i vrhunsku zabavu posve ć enu klju č nim dekadama i glazbenim stilovima prošlog stolje ć a. Ovaj retro festival okuplja vrhunske doma ć e i strane glazbenike, pin-up djevojke, plesa č e, žonglere i uli č ne svira č e, šminkere i frizere, stare Vespe i Tomosove modele, „fi ć eke“ i oldtimere. Party završava na uzavrelom „partyju stolje ć a“ ispod najve ć e disco kugle s desecima tisu ć a posjetitelja na ljetnoj pozornici. Izlozi trgovina i lokali postaju scenografija, a č itavo dvadeseto stolje ć e tema je najve ć e i najmasovnije manifestacije u Opatiji, koja okuplja stotine sudionika i tisu ć e posjetitelja, te evocira sje ć anje na „svingaju ć e“ tridesete, „

OFC New Generation 1 @ Opatija, 21.02.2015

Riječki karneval 2015 @ Rijeka 15.02.2015

Spaljivanje Pusta u Mošćeničkoj Dragi @ 18.02.2015

Smotra zvončara Matulji @ zvončarska smotra 14.02.2015

10. Humanitarni Karnevalski Bal @ Riječki karneval, 14.02.2015

32. Balinjerada @ Opatija, 08.02.2015

”Nebeska Opatija” Bal pod maskama @ Opatija, hotel Royal, 07.02.2015

Međunarodna izložba pasa CACIB 2015 @ Rijeka, 08.02.2015

6. klapski maškarani maraton 2015 @ Opatija, hotel Adriatic

19. Dječji karnevalski korzo @ Dječji karneval Opatija 01.02.2015